Meluaidat / Meluvallit

Meiltä meluaidat ja meluvallit

Meluaidoilla voidaan eristää alueita tarkasti. Meluaitoja käytetään yleisesti paikoissa, mitkä vaatii suojautumista melulta mm. liikenteen ääniltä. Kaikki meluaidat ovat yksilöllisiä ja ne valmistetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan.

 Yleisesti melueste on rakenne, joita tehdään liikenneväylien varsille, jotta saataisiin äänen kulku katkaistua äänilähteestä suojattavaan kohteeseen. Melueste sijoitetaan mahdollisimman lähelle tien reunaa, samalla ottaen huomioon tien kunnossapito ja näkemäseikat.

 Esteen pitäisi olla ainakin niin korkea, ettei suojattavien rakennusten yläkerroksista näe suoraan äänen lähteeseen.